Створення безпечних і здорових умов праці і навчання
для всіх учасників навчально-виховного процесу
КЗ «Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 1
Маріупольської міської ради Донецької області»

Всі ми родом із дитинства і школу пам’ятаємо за іменами друзів і вчителів, за атмосферу добра, комфорту душевного. Свій значний внесок у створення цієї особливої атмосфери, безпечних умов праці, навчання і виховання роблять наші педагоги, адміністрація і профком.

Чи можна працювати без травм і аварій? Як впливають на це створені здорові і безпечні умови праці? Чи готові психологічно працівники виконувати норми, передбачені чинним законодавством про працю?

Відповіді на ці питання – у співпраці адміністрації НВК і профспілки.

Адміністрація та профспілкова організація школи у спільній роботі керуються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», Указами Президента України; постановами органів профспілки, Галузевої та регіональної угод; Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, наказами Міністерства освіти і науки України, відповідними листами Департаменту освіти Маріуполської міської ради,.

У системі управління охороною праці в НВК здійснення функцій: планування робіт з охорони праці; навчання, інструктажі з безпеки життєдіяльності; контроль за станом охорони праці; облік та аналіз випадків травматизму; стимулювання.

Система управління охороною праці (СУОП) включає: організацію роботи з охорони праці (виконання інструкцій з охорони праці, посадових обов’язків, наказів, розпоряджень, листів тощо), планування (перспективне та поточне), навчання працівників (учнів), контроль за станом охорони праці, аналіз та оцінка стану охорони праці в НВК (інформування директором колективу про виконання колдоговору), заохочення працівників, виховна робота та інформаційне забезпечення.

В основі роботи школи - Колективний договір, який зареєстрований в управлінні праці і соціального захисту населення. У розділах „Умови та охорона праці в школі”, „Охорона здоров’я працюючих та дітей” відмічені усі вимоги з підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму. Згідно Колдоговору адміністрація та профком забезпечують розробку і виконання Заходів зі створення безпечних та нешкідливих умов праці, профілактики побутового травматизму відповідно до вимог нормативних документів.

Щорічно розробляється Угода між адміністрацією та профкомом НВК щодо підготовки школи до нового навчального року. На засіданнях профкому та батьківських зборах заслуховуються звіти про дотримання правил техніки безпеки, виробничого і невиробничого травматизму, аналізуються результати медогляду працівників.

У НВК розроблені і затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку, в яких чітко прописані питання охорони праці. Інструкції з охорони праці затверджені директором (переглядаються в установленому порядку). Розроблено посадові інструкції, правила з техніки безпеки, створено комісію з охорони праці, призначено уповноваженого з охорони праці та техніки безпеки по колегіуму – Ракусевич Т.С. Забезпечується перегляд посадових інструкцій працівників усіх ланок навчально-виховного процесу з урахуванням конкретних обов'язків, прав та відповідальності за виконання покладених на них функцій з питань охорони праці. Контролюється стан техніки безпеки в навчальних кабінетах, спортзалі, шкільній їдальні, на подвір’ї школи згідно з річним планом роботи НВК та комісії з охорони праці. Є план внутрішкільного контролю за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності. Проводяться: навчання та рейди-перевірки стану техніки безпеки, перевірка обладнання та засобів пожежегасіння. В кожному навчальному кабінеті розміщено куточки з техніки безпеки. На І поверсі школи для загального огляду представлена інформація щодо безпеки життєдіяльності. У НВК проводяться інструктажі учасників навчально-виховного процесу відповідно до вимог чинного законодавства з реєстрацією у відповідних журналах, розроблено пам’ятки для учнів та батьків щодо збереження життя і здоров’я під час канікул. Корисна інформація розміщена на сайті колегіуму http://pervaya.in.ua/

Щоквартально аналізується стан травматизму невиробничого характеру серед учасників навчально-виховного процесу, проводяться перевірки в школі щодо підготовки до осінньо-зимового періоду, здійснюється оперативний контроль та перевірки позапланові (в разі надходження розпоряджень вищих організацій). Традиційним є щорічне проведення «Тижня охорони праці», відзначення Всесвітнього дня охорони праці. У школі за графіком на перервах забезпечується чергування вчителів та старшокласників.

Система роботи школи з охорони праці і безпечної життєдіяльності спрямована на збереження здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу. Заклад обладнаний системою центрального водопостачання і водовідведення, зовнішнім освітленням, є внутрішні санітарні вузли. Встановлено енергозберігаючі лампи та замінено 100% вікон на металопластикові. Забезпечується моніторинг захворюваності вчителів з метою поліпшення фізичного та психічного здоров’я, практичним психологом проводяться тренінги з попередження емоційного вигорання. Міський відділ охорони здоров’я в погодженні з адміністрацією школи та профспілковим комітетом забезпечує медичний огляд працівників трудового колективу 1 раз на рік. Акти медогляду ретельно вивчаються, результати заслуховуються на спільних засіданнях профкому та адміністрації, нарадах при директору, педрадах. Систематично аналізується стан тимчасової непрацездатності, здійснюються заходи щодо усунення причин тимчасової втрати працездатності працівниками та зміцнення здоров’я працюючих шляхом пропаганди здорового способу життя. У медичному кабінеті працівники школи мають змогу отримати необхідну першу допомогу і консультації медсестри щодо профілактики захворювань.

Робочий час педагогічних працівників визначений розкладом уроків, посадовими обов'язками, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Статутом школи. Розклад уроків затверджений адміністрацією школи за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням педагогічної доцільності, дотримання санітарно-гігієнічних норм та економії часу вчителя, доведений до відома педагогічних працівників. В межах робочого дня педагогічні працівники виконують різні види навчально-методичної роботи відповідно до посадових обов’язків і навчального плану. Педагогічним працівникам (при можливості) надається вільний день на тиждень для методичної роботи і підвищення кваліфікації. Ведеться облік працівників, які потребують санаторно-курортного лікування. При одержанні путівок члени колективу мають можливість отримати лікування і протягом навчального року.

Адміністрація спільно з профкомом організовує зустрічі зі спеціалістами по відновленню здоров’я, проведенню днів здоров’я.

Щорічно в гімназії аналізується стан дитячого травматизму: на нарадах при директору, педагогічних радах, класних годинах, батьківських зборах. Випадки травматизму доводяться до відома учнів на загальношкільній лінійці та обговорюються в класних колективах. Особлива увага приділяється попередженню дорожньо-транспортного травматизму.

У полі зору профкому постійно знаходиться організація харчування в шкільній їдальні. Проведені перевірки показують, що працівниками їдальні забезпечується якість та різноманітність меню. Про організацію харчування щороку заслуховується на педрадах, засіданнях профкому, нарадах при директору. Здійснюється постійний контроль профкомом, адміністрацією, батьківською громадою та черговими вчителями за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у шкільних приміщеннях та їдальні.

У профспілковому куточку, методичному кабінеті працівники мають змогу ознайомитися з нормативно-правовими документами з охорони праці, графіками контролю, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наочними матеріалами з безпеки життєдіяльності.

Навчання працівників з охорони праці та інструктажі проводиться згідно плану роботи.

Систематично вивчається стан роботи з охорони праці у НВК. За результатами анкетування (за 5-ти бальною системою) 86% працівників високо оцінюють безпечність умов праці, санітарно-гігієнічні умови; мікроклімат в колективі. Навички безпечної поведінки отримують працівники під час проведення Дня ЦЗ. Вся робота сприяє тому, що за останні 5 років у школі не було зафіксовано випадків виробничого травматизму.

Питання охорони праці, нешкідливих умов надзвичайно важливе.

Ми поцікавилися, як батьки, вчителі та учні оцінюють значення безпеки взагалі (слайд 2).

На І місце безпеку поставили:
- батьки (треба, щоб дитина була здорова; навчання – потім) – 96%;
- учні старших класів – 80%; 20% – навчання;
- вчителі – 100%.

Умови праці, навчання, виховання – це основа, на якій розвивається життєва компетентність.

Вчити – означає показувати „це – можливо”.

Учасники навчально-виховного процесу – учні, батьки, педагогічні працівники навчають і навчаються. У НВК існує система створення безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процессу.

Адміністрація і профком є організаторами і учасниками охорони праці. Починаємо з підготовки до нового навчального року. Укладаємо угоду між адміністрацією і профкомом, видається наказ по школі, розробляються заходи, підсумки виконання угоди підводяться на серпневій педраді, нараді при директору, спільно з профкомом – у вересні щороку.

На початок навчального року видаються накази:

  • Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
  • Про організацію роботи з охорони праці Про організацію роботи Дружини юних рятувальників.
  • Про проведення тижня охорони праці.
  • Про перевірку стану спортивних споруд.

Протягом року:

  • Про проведення місячника пожежної безпеки.
  • Про проведення місячника „Діти на дорозі”.
  • Про проведення місячника безпеки життєдіяльності.
  • Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту.
  • Про профілактику дитячого травматизму.

Згідно з планом роботи НВК на рік здійснюється контроль за станом охорони праці; видаються накази „Про стан пожежної безпеки”, „Про стан спортивних споруд”, „Про попередження дитячого травматизму”, „Про безпечний інтернет”. Безпека важлива для всіх. Починається з дороги до школи.

Всіма учнями розроблено маршрутні листи прямування в школу  і зі школи. Це з метою профілактики травматизму і за планом цивільного захисту.

На І поверсі розміщена інформація про несприятливі метеодні та профілактику інфекційних захворювань.

Маємо пам’ятки батькам, учням щодо збереження здоров’я, розроблено буклети.

У системі роботи НВК з охорони праці, навчання і виховання здоров’язберігаючі технології, інноваційна діяльність:

* проведення фіззарядки до початку занять;

* хвилини релаксації, фізпаузи на уроках;

* дидактичний театр на уроках основ здоров’я;

* динамічні перерви в початковій школі;

* заняття гуртків спортивного спрямування (футболу, ушуу, тхаєквондо);

Органи учнівського самоврядування – активні учасники створення безпечних умов навчально-виховного процесу.

Перевірка санітарного стану кабінету, чергування, харчування учнів, організація Днів здоров’я, різноманітних акцій це турбота учнівського самоврядування.

Проводяться медогляди працівників, диспансеризація учнів, режим провітрювання, вологе прибирання (2 рази на день), обов’язкове на великій перерві.

Олімпійські уроки мають значення для фізичного вдосконалення. Проводить їх майстер спорту з боротьби СК «Атлетик» Матійченко А.С.

Цього року вперше в світі відмічали День миття рук. Акція проведена учнями в НВК . Відзначили 1 жовтня  – Міжнародний день посмішки, адже гарний настрій – запорука успіху.

КОНТАКТЫ:

87515, Україна, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Грецька, 44


+38 (096) 277 69 03

+38 (0629) 33 63 92 Директор

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © 2019 - КЗ "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 1
Маріупольської міської ради Донецької області"