Додаток 3
до наказу МОНмолодьспорт України
від 10.06.2011 р. № 572
зі змінами, внесеними наказом
МОН України від 16.04.2014 р. № 460

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи з навчанням російською
чи іншою мовою національної меншини

№№

Освітні галузі

Навчальні предмети

І ступінь

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

 

Інваріантна складова

 1.  

Мова і література

(мовний і літературний компоненти)

Мова навчання (російська)

6

6

6

6

5

5

5

5

 1.  

Українська мова

3

3

3

3

4

4

4

4

 1.  

Іноземна мова (англійська)

1

1

2

2

2

2

2

2

 1.  

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

 1.  

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

2

 1.  

Суспільствознав-ство

Я у світі

 

 

 

 

1

1

1

1

 1.  

Мистецтво

Образотворче мистецтво

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

 1.  

Музичне мистецтво

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

0,5+

(0,5)

 1.  

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

 1. 10.  

Інформатика

 

 

1

1

1

1

1

1

 1. 11.  

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

1

1

 1. 12.  

Фізична культура*

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Всього

19+3+(1)

19+3+(1)

21+3+(1)

21+3+(1)

22+3+(1)

22+3+(1)

22+3+(1)

22+3+(1)

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

22

22

23

23

23

23

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету

23

23

25

25

26

26

26

26

 * години, передбачені для фізичної культури не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Додаток 2
до наказу МОНмолодьспорт України
від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу
МОН України від 29.05.2014 р. № 664),
зі змінами, внесеними наказом
МОН України від 12.12.2014 р. № 1465

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою національної меншини

Освітні галузі

Навчальні предмети

ІІ ступінь

5-А

6-А

7-А

7- Б

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2,5

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська, німецька)

3

2

2

2

Мова  національної меншини (російська)

3

3,5

2,5

2,5

Інт. курс «Література»

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія  України

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Математика

Математика

4

4+(1)

-

-

Алгебра

-

-

2

2

Геометрія

-

-

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

Географія

-

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

Хімія

-

-

1,5

1,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура*

3

3

3

3

Разом

26,5+3

29+3+(1)

29,5+3

29,5+3

Додатковий час на навчальні предмети, факульта-тиви, індивідуальні заняття та консультації

0,5

1

1

1

Спецкурс «Українознавство»[1]

0,5

 

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

32

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30,5+3

30,5+3

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.

Додаток 8, 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409
(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664),
із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів для класів
з поглибленим вивченням окремих предметів з навчанням російською мовою

Освітні галузі

Навчальні предмети

ІІ ступінь

8-А

Поглиблене вивчення української мови

 

Інваріантна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

2+2

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

2

Мова  навчання (російська)

1,5+(0,5)

Інтегрований курс «Література»

2

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

-

Мистецтво

Мистецтво

1

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

2

Фізика

2

Хімія

2

Технології

Інформатика

2

Трудове навчання

1

Здоров'я і

фізична культура 

Фізична культура 

3

Основи здоров'я

1

Години  на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів

3,5

Разом:

31+3+(0,5)

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

1

Українознавство[2]

1

2

Індивідуальні заняття  з української мови

0,5

 

Гранично допустиме навчальне навантаження  на учня

33

Всього:

33+3

       

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23.05.2012 р. № 616

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів для класів
з поглибленим вивченням окремих предметів з навчанням російською мовою

Навчальні предмети

ІІ ступінь

9-А

Поглиблене вивчення української мови

Інваріантна складова

 

1

Українська мова

2+(2)

2

Українська література

2

3

Іноземна мова (англійська)

2

4

Мова  навчання (російська)

2

5

Інтегрований курс «Література»

2

6

Історія України

1,5

7

Всесвітня історія

1

8

Правознавство (практичний курс)

1

9

Музичне мистецтво

 

10

Художня культура

1

11

Математика

4

12

Біологія, людина і природа

3

13

Хімія

2

14

Географія

1,5

15

Фізика

2

16

Інформатика

1

17

Трудове навчання, технології

1

18

Фізична культура 

3

19

Основи здоров'я

0,5

Разом:

29,5+3+(2)

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

3,5

Курси за вибором

1,5

1

Українознавство[3]

0,5

2

Індивідуальні заняття  з української мови

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження  на учня

33

Всього:

33+3

 

Додаток 1, 16, 23
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 27.08.2010 р.  № 834 зі змінами, внесеними
наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 657

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською
чи іншою мовою національних меншин
(профіль - українська філологія)

Навчальні предмети

ІІІ ступінь

10-А

українська філологія

11-А

українська філологія

Інваріантна складова

Українська мова

1+(3)

1+(3)

Українська література

2+(2)

2+(2)

Російська мова

1+(1)

1+(1)

Іноземна мова (англійська)

3

3

Інтегрований курс «Література»

1+(1)

1+(1)

Історія України

1

1+ (0,5)

Всесвітня історія

0,5+(0,5)

0,5+(0,5)

Громадянська освіта: правознавство

                                     економіка

                                     людина і світ

1

 

1

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Математика

3

3

Астрономія

 

0,5

Біологія

1+ (0,5)

1+ (0,5)

Географія

1+ (0,5)

 

Фізика

2

2

Хімія

1

1

Екологія

 

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

1

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом:

24,5+(8,5)

25+(8,5)

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, профільне навчання, заняття за вибором, факульта-тиви, індивідуальні та групові заняття та консультації

13,5

13

Факультативи:

 

 

Українознавство[4]

1

1

Українське ділове мовлення[5]

1

1

Індивідуальні заняття: з української мови

                                           з літератури

                                           з історії України

                                           з математики

1

 

1

1

1

1

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього

38

38

 

[2] Програма для ЗНЗ „Українознавство. 5-12 класи”/ Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко Л.В. – Київ, 2008.  

[3] Програма для ЗНЗ „Українознавство. 5-12 класи”/ Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко Л.В. – Київ, 2008.  

[4] Програма для ЗНЗ „Українознавство. 5-12 класи”/ Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко Л.В. – Київ, 2008.

[5] Програма для факультативного курсу „Українське ділове мовлення. 10 клас”, О.Оперчук - Київ, 2003

КОНТАКТЫ:

87515, Україна, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Грецька, 44


+38 (096) 277 69 03

+38 (0629) 33 63 92 Директор

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © 2019 - КЗ "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 1
Маріупольської міської ради Донецької області"