У комунальному закладі «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Колегіум - школа» № 1» Маріупольської міської ради Донецької області на 2016–2017 навчальний рік передбачено 16 класів, у яких буде навчатися 433 учні.

Навчально-виховний процес у закладі організовано відповідно до основних нормативних документів: Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р.  № 462, державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24 та від 23.11.2011 р. № 1392, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.

Навчальний план Маріупольського навчально-виховного комплексу «Колегіум - школа»  № 1 Маріупольської міської ради Донецької області з російською мовою навчання складено з використанням:

Типового навчального плану початкової школи з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини (наказ МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 р. № 572, додаток №3; із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 р. № 460) – для 1-4  класів;

Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з російською мовою навчання (наказ МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 р. № 409, додаток №2 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р.
№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 р.  № 1465) – для 5-7-х класів;

Типового навчального плану спеціалізованих шкіл (класів), гімназій, ліцеїв, колегіумів з поглибленим вивченням окремих предметів (наказ МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 р. № 409, додаток № 8 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 р.  № 1465) та з урахуванням Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою національної меншини (додаток 2)– для 8-х класів;

Типовим навчальним планом класів з поглибленим вивченням окремих предметів з навчанням мовами національних меншин (наказ МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. № 616) – для 9 класів;  

Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (наказ МОН України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 657, додатки № 1, 16, 23) – для 10-11-х класів.

За основу при розподілі навчальних годин взято інваріанту складову обраного для кожного класу Типового навчального плану. Інваріантна складова реалізована у повному обсязі.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичної ради (протокол від 29.04.2016 р. № 5) обрано такі модулі для вивчення предметів.

«Фізична культура»: 

- 1-3 клас: «Теоретико-методична підготовка», «Школа культури рухів з елементами гімнастики», «Школа пересувань», «Школа м’яча», «Школа стрибків», «Школа активного відпочинку», «Школа сприяння розвитку фізичних якостей», «Школа постави»,

-  4 клас: «Рухливі ігри», «Легка атлетика», «Футбол», «Гімнастика»,

- 5 клас: «Загальна фізична підготовка», «Футбол», «Гімнастика», «Баскетбол» (І семестр), «Волейбол», «Футбол», «Легка атлетика», «Загальна фізична підготовка» (ІІ семестр),

- 6 клас: «Футбол», «Гімнастика», «Баскетбол», «Загальна фізична підготовка» (І семестр), «Волейбол», «Футбол», «Легка атлетика», «Загальна фізична підготовка» (ІІ семестр),

- 7 клас: «Футбол», «Гімнастика», «Баскетбол», «Загальна фізична підготовка» (І семестр), «Легка атлетика», «Футбол», «Спортивна гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол» (ІІ семестр),

- 8-9 класи: «Легка атлетика», «Футбол», «Спортивна гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол»,

- 10-11 класи: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Спортивна гімнастика» (І семестр), «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Загальна фізична підготовка» (ІІ семестр).

«Трудове навчання»:

- «Технологія ремонту та оновлення одягу», «Технологія роботи з папером (аплікація, витинанки)», «Технологія виготовлення швейних виробів (постільна білизна)», «Технологія виготовлення м’якої іграшки» (5 клас),

- «Технологія плетіння з паперу», «Технологія виготовлення подарункових упаковок з текстильним декором», «Технологія виготовлення швейних виробів (фартух)», «Технологія виготовлення виробів з текстильних і нетканих матеріалів ручним способом» (6 клас),

- «Технологія виконання електротехнічних робіт», «Технологія виготовлення швейних виробів (нічна сорочка)»  (7 клас),

- «Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів», «Виготовлення виробів інтер’єрного призначення (із дроту, деревини, електротехнічні вироби)», «Технологія виготовлення швейних виробів (спідниця)», «Технологія в’язання спицями», «Виготовлення виробів інтер’єрного призначення (вишивка виробів)» (8 клас),

- «Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення», «Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом (халат)»  (9 клас),

- «Дизайн приміщення (шовкові стрічки, штучні квіти, електротехнічні вироби)» (10 клас),  

- «Виготовлення виробів інтер’єрного призначення (картини)», «Технологія оздоблення одягу» (11 клас).

У 1- 4-му класах за рахунок годин варіативної складової вивчаються окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

У школі ІІ ступеня години варіативної складової відводяться на:

- впровадження курсів за вибором «Українознавство» (по 0,5 годин на тиждень в 5, 9 класах, по 1 годині на тиждень у 7-8-х класах);

- збільшення годин на поглиблене вивчення  української мови в 8-9 класі;

- збільшення годин на вивчення  математики в 6 класі, російської мови в 8 класі;

- індивідуальні заняття з української мови в 8-9-х класах.

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

При цьому дотримано гранично допустиме навчальне навантаження учнів з п’ятиденним робочим тижнем, а також загальна покласна кількість годин в межах, які встановлені Типовими навчальними планами та санітарно-гігієнічними нормами «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПін 5.2.008 - 01).

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Організація навчання, диференціація навчально-виховного процесу здійснюється за рахунок введення поглибленого вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами. Особлива увага приділяється вивченню української мови  як  державної  (8-А, 9-А та 10-А, 11-А класах).

10-А та 11-А класи колегіуму працюють за профілем української філології, що є логічним продовженням допрофільного навчання. Вибір профілю узгоджений з батьками та учнями-випускниками 9-А класу (протокол батьківських зборів від 05.05.2016 р. № 6)

Зміст варіативної складової та занять за вибором, факультативів конкретизується з урахуванням поглибленого  вивчення окремих предметів, напрямку навчання – українська філологія, проблеми закладу "Формування професійної орієнтації та професійного самовизначення свідомих громадян України шляхом впровадження новітніх технологій у навчально-виховному процесі", освітніх запитів і потреб школярів та можливостей комплексу щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення: впроваджено факультативи «Українознавство», «Українське ділове мовлення» (10,11 клас), індивідуальні заняття з української мови (10, 11 клас), літератури (11 клас), історії України (10,11 клас) та математики (10 клас).

Поділ класів на групи при вивченні української мови, іноземної мови, інформатики, трудового навчання (технологій) здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2016/2017 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602 учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Згідно з Листом МОН України від 09.06.2016 р. № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Навчальна практика та навчальні екскурсії проводитимуться протягом навчального року у вільний або канікулярний час (рішення педагогічної ради МНВК № 1 – протокол від 13.06.2016 р. № 8).

Директор МНВК № 1                                                І.В. Олейніченко

КОНТАКТЫ:

87515, Україна, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Грецька, 44


+38 (0629) 33 34 45

+38 (0629) 33 63 92 Директор

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © 2019 - КЗ "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 1
Маріупольської міської ради Донецької області"